Skip to main content

Privacybeleid

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Uitgeverij Dubois. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Dubois. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Uitgeverij Dubois met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

Uitgeverij Dubois behoudt zich het recht voor om wijzigingen op deze site met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Uitgeverij Dubois worden onderhouden wordt afgewezen.

Uitgeverij Dubois sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacybeleid

Als u uw persoonsgegevens aan Uitgeverij Dubois verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke:

Uitgeverij Dubois, gevestigd aan Crooswijksesingel 11a – 3034 CG in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.uitgeverijdubois.nl, Crooswijksesingel 11a, 3034 CG Rotterdam (bezoekadres) +31630941635

Persoonsgegevens die Uitgeverij Dubois verwerkt:

Uitgeverij Dubois verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bestelde producten

Met welk doel Uitgeverij Dubois uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitgeverij Dubois verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor facturatie, financiële administratie en eventuele restitutie bij (web)orders.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen bij u af te leveren.
 • Beslechting van eventuele geschillen.

Hoe lang Uitgeverij Dubois uw persoonsgegevens bewaren:

Uitgeverij Dubois bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Uitgeverij Dubois verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage – , aanpassen of verwijderen van uw gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken; bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij Dubois en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(apenstaartje)uitgeverijdubois.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek. Als Uitgeverij Dubois uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Uitgeverij Dubois wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Uitgeverij Dubois uw persoonsgegevens beveiligt:

Uitgeverij Dubois neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info(apenstaartje)uitgeverijdubois.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Uitgeverij Dubois gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Uitgeverij Dubois neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Dubois) tussen zit.

 Wijzigingen:
Uitgeverij Dubois behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Uitgeverij Dubois.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2019.)

0
  0
  Uw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel